หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 24 งาน

1. โปรแกรมเมอร์

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

เขียนโปรแกรมตามนโยบายของบริษัท วันที่ 17 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1. รับผิดชอบสรรหาพนักงานตามที่แต่ละฝ่าย/แผนกขอ
2. ปฐมนิเทศน์ และติดตาม ดูแลพนักงานใหม่
3. จัดทำสรุ
วันที่ 17 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานกม.32 )

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี เจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ให้เป็นไปตามนโยบาย บริษัทฯ วันที่ 17 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Night Shift Manager

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

ควบคุม ดูแล พนักงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย วันที่ 17 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Sales Supervisor

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

รับผิดชอบดูแลลูกค้าในกลุ่ม UPVC วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าหน่วยงานบัญชี

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามระบบบัญชีที่วางไว้
2. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1. จัดทำแผนงานเกี่ยวกับให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย
2. ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
3. สรุปรายงาน
วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้จัดการแผนกผลิตและติดตั้ง(ประจำสำนักงานพระราม3)

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

วางแผน ควบคุม และตรวจสอบ ขั้นตอนงานผลิตและติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ( หินสังเคราะห์ ) ให้เป็นไปตาม วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานผลิต

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

ยกกระยก คุมเครื่องจักร วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทรวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
2. วางแนวทางและควบคุ
วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่บัญชี ( ประจำสำนักงานพระราม 3 ซอย 59 )

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1.เปิดบิลขาย, จัดทำใบลดหนี้ , เพิ่มหนี้ ( ในประเทศ )
2. บันทึกการขายในประเทศ, ต่างประเทศ
3. ทำรายง
วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ดูแลให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยและปลูกจิตสำนึกด้า วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. หัวหน้าหน่วยงานวางแผนการผลิต

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1. วางแผนการผลิตหลัก (MPS/ RCCP)
2. วางแผนวัตถุดิบ
3. บริหารคลังวัตถุดิบ
วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานคุมเครื่องจักร (ประจำโรงงาน กม.32 )

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. หัวหน้าหน่วยงานผลิต

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1. ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ตามแผน และมีคุณภาพ
2. ควบคุมดูแล อัตรากำลังคน /กำลังการผลิต
วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1.วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. หัวหน้าหน่วยงานจัดซื้อ

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1. วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
2. กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ
วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้จัดการแผนกวางแผน

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1กำหนดและวางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและตามนโยบายที่กำหนด
2. ควบคุม ดุแล ให้งานที่วางแผนไว้ สามาร
วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนงาน

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1. วิเคราะห์ต้นทุนโครงการ่อนเริ่มโครงการ
2. ติดตามต้นทุนตามความสำเร็จของโครงการ
3. วิเคราะห์ต้นทุน
วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Group Leader

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
2. แนะนำ สอนงาน ให้ทำงานตามมาตรฐานเดียวกั
วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 7,500 - 9,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. วิศวกรคุณภาพ

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

1.วิจัยและพัฒนางานของผลิตถัณฑ์
2. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
3. ตรสฃวจสอบคุณภาพงานโครงการต่างๆ
วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. พนักงานขับรถ

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

ขับรถส่งพนักงานออกติดตั้ง เช็คไซด์งาน งานธุรการต่างๆ วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำสำนักงานพระราม3)

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

เขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้โปรแกรม Auto Cad วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)

THAI - GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด วันที่ 15 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน 7,000 - 9,500
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี